Områden: Folkbokföring

Datum: 2020-03-30

Dnr: 8-105706

Ovan nämnda ställningstagande som publicerades den 17 november 2016 upphävs från och med den 30 mars 2020 på grund av ny information. Skatteverket har med anledning av detta publicerat ett nytt ställningstagande Registrering i folkbokföringen av uppgifter om identitet, familj m.m. med stöd av handlingar från Somalia den 30 mars 2020 (Dnr 8-105664).