Områden: Inkomstskatt (Kapital)

Löpnr: SKV M 2020:3

___________

Skatteverket har beslutat allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbytet, se SKV A 2020:4.