Områden: Inkomstskatt (Kapital)

Löpnr: SKV A 2020:4

___________

Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2019.

För ytterligare information, se Skatteverkets meddelande, SKV M 2020:3.