Områden: Inkomstskatt (Kapital)

Löpnr: SKV A 2020:6

___________

Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2019. För ytterligare information, se Skatteverkets meddelanden, SKV M 2020:5.