Områden: Punktskatter och trafikskatter (Energiskatt, koldioxidskatt, svavelskatt)

Datum: 2020-05-26

Dnr: 8-300297

Skatteverket upphäver ställningstagandet Vilken gas som för en godkänd lagerhållares räkning ska anses ha förts in till Sverige via rörledning från Danmark (3 juni 2014, dnr 131 321439-14/111). Ställningstagandet ersätts av ställningstagandet Gas som för en godkänd lagerhållares räkning anses ha förts in till Sverige via rörledning från Danmark (26 maj 2020, dnr 8-295211).