Områden: Inkomstskatt

Löpnr: SKV A 2020:9

___________

Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2020.

För ytterligare information, se Skatteverkets meddelande, SKV M 2020:8.