Områden: Fastighetstaxering

Löpnr: SKVFS 2020:4

beslutade den 24 augusti 2020.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 september 2020 och tillämpas första gången vid allmän fastighetstaxering 2021 och därefter vid särskild fastighetstaxering för år 2022-2023 av småhusenheter. Bilaga 2 utesluten här. Den finns tillgänglig hos Skatteverket och på www.skatteverket.se.