Skatteverket får besluta om föreskrifter enligt särskilda bemyndiganden. Föreskrifterna är liksom lagar och förordningar bindande. De kungörs i Skatteverkets författningssamling (SKVFS). De publiceras här när de har beslutats men är inte gällande förrän de har kommit ut från trycket. Det kan förekomma fel i författningstexterna, kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. Här finns alla föreskrifter som har gällt 2012 eller senare.

Register över Skatteverkets gällande föreskrifter

SKVFS 2020:20 Skatteverkets föreskrifter om den genomsnittliga produktionsutgiften för djur i jordbruk;
SKVFS 2020:14 Skatteverkets föreskrifter om särskilda skattetabeller för sjukpenning m.m. för beskattningsåret 2021;
SKVFS 2020:15 Skatteverkets föreskrifter om särskilda skattetabeller för sjömän för beskattningsåret 2021;
SKVFS 2020:16 Skatteverkets föreskrifter om särskilda skattetabeller för engångsbelopp för sjömän för beskattningsåret 2021;
SKVFS 2020:17 Skatteverkets föreskrifter om slutlig public service-avgift för kalenderåret 2019;
SKVFS 2020:10 Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2014:9) om krav på kassaregister;
SKVFS 2020:21 Skatteverkets föreskrifter om den genomsnittliga produktionsutgiften för djur i renskötsel;
SKVFS 2020:11 Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2014:10) om användning av kassaregister;
SKVFS 2020:22 Skatteverkets föreskrifter om begäran om utbetalning för installation av grön teknik;
SKVFS 2020:23 Skatteverkets föreskrifter om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2021 vid värdering av bilförmån;
SKVFS 2020:12 Skatteverkets föreskrifter om allmänna skattetabeller för beskattningsåret 2021;
SKVFS 2020:9 Skatteverkets föreskrifter om kontrollsystem till kassaregister;
SKVFS 2020:13 Skatteverkets föreskrifter om särskilda skattetabeller för engångsbelopp för beskattningsåret 2021;
SKVFS 2020:8 Skatteverkets föreskrifter om värdet av förmån av annan bostad här i landet än semesterbostad att tillämpa vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2021;
SKVFS 2020:7 Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2019:21) om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2020 vid värdering av bilförmån;
SKVFS 2020:6 Skatteverkets föreskrifter om förberedelsearbetet inför 2022 års förenklade fastighetstaxering av hyreshus- och ägarlägenhetsenheter;
SKVFS 2020:5 Skatteverkets föreskrifter om allmänna taxeringsregler vid allmän och särskild fastighetstaxering 2021;
SKVFS 2020:4 Skatteverkets föreskrifter om värderingen av småhusenheter vid 2021 års allmänna fastighetstaxering;
SKVFS 2020:18 Skatteverkets föreskrifter om preliminär public service-avgift för kalenderåret 2021;
SKVFS 2020:3 Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (2019:21) om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2020 vid värdering av bilförmån;
SKVFS 2020:19 Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2014:22) om begäran om utbetalning för hushållsarbete;
SKVFS 2020:2 Skatteverkets föreskrifter om fartyg på vilka de anställda ska få sjöinkomstavdrag och skattereduktion samt om vilket fartområde fartyget går i (klassificering) att tillämpas vid beskattningsåret 2020;
SKVFS 2020:1 Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2019:2) om fartyg på vilka de anställda ska få sjöinkomstavdrag och skattereduktion samt om vilket fartområde fartyget går i (klassificering) att tillämpas vid beskattningsåret 2019;