Områden: Fastighetstaxering

Löpnr: SKVFS 2020:5

beslutade den 24 augusti 2020.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 september 2020 och tillämpas vid allmän och särskild fastighetstaxering 2021.