Områden: Fastighetstaxering

Löpnr: SKVFS 2020:6

beslutade den 7 september 2020.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 oktober 2020 och tillämpas vid förberedelsearbetet inför 2022 års förenklade fastighetstaxering av hyreshus- och ägarlägenhetsenheter.