Områden: Inkomstskatt, Skattebetalning & borgenärsarbete

Löpnr: SKVFS 2020:7

beslutade den

Dessa föreskrifter har ändrats och omtryckts genom SKVFS 2021:14.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 9 november 2020 och tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2020. Länk till den ändrade föreskriften SKVFS 2019:21.