Områden: Inkomstskatt (Tjänst)

Datum: 2020-11-23

Dnr: 8-600490

Ovan nämnda ställningstagande som publicerades den 15 november 2012-11-15 upphävs från och med 1 januari 2020 på grund av ny lagstiftning som innebär att skattereduktion från och med detta datum endast kan medges för arbete som betalats med elektroniskt betalningsmedel.