Områden: Inkomstskatt (Tjänst), Skattebetalning & borgenärsarbete

Löpnr: SKV A 2020:21

___________

Dessa allmänna råd tillämpas för beskattningsåret 2021. Beträffande föregående år , se SKV A 2019:22.