OBS! Det finns en senare version.

Områden: Punktskatter och trafikskatter (Naturgrusskatt)

1 § Regeringen fastställer enligt 3 § lagen (1995:1667) om skatt på naturgrus att skatt ska tas ut med 17 kronor per ton naturgrus för kalenderåret 2021.