Områden: Bokföring & redovisning, Förvaltningsrätt & förfarande

Löpnr: SKVFS 2020:10

beslutade den 30 november 2020.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2021.

Dessa föreskrifter har ändrats genom SKVFS 2021:17.

Länk till den ändrade föreskriften (SKVFS 2014:9).