Områden: Skattebetalning & borgenärsarbete

Löpnr: SKVFS 2020:17

beslutade den 7 december 2020.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2021