Områden: Förvaltningsrätt & förfarande, Skattebetalning & borgenärsarbete, Socialavgifter

Datum: 2020-12-10

Dnr: 8-629546

Ovan nämnda ställningstagande som publicerades den 16 januari 2007 upphävs från och med den 1 januari 2021. Detta med anledning av att Polismyndighetens kollektivavtal omförhandlades under 2020 och det kollektivavtal som ställningstagandet baseras på upphörde att gälla den 1 september 2020.