Områden: Inkomstskatt

Löpnr: SKVFS 2020:22

beslutade den 14 december 2020.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2021.