Områden: Inkomstskatt

Löpnr: SKV A 2020:27

___________

Dessa allmänna råd ska tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2021. För beskattningsåret 2020, se SKV A 2019:29.