Områden: Andra ämnesområden (Rot- och rutarbete), Inkomstskatt (Tjänst)

Datum: 2020-12-14

Dnr: 8-650982

Ovan nämnda ställningstagande som publicerades den 29 juni 2016, dnr 131 304338-16/111, upphävs från och med den 1 januari 2021. Ny lagstiftning innebär att skattereduktion från och med detta datum kan medges för alla transporter av bohag mellan en bostad och maga-sinering om en transportör anlitas för att utföra arbetet, 67 kap. 13 § 7 inkomstskattelagen (1999:1229).