Områden: Folkbokföring

Datum: 2021-01-11

Dnr: 8-673695

Skatteverket upphäver ovan nämnda ställningstagande, som publicerades den 7 juli 2017, från och med den 11 januari 2021. Informationen finns numera publicerad under rubriken Rättslig vägledning, Folkbokföring, Flytta till Sverige och Uppehållstillstånd.