Områden: Dataskydd & sekretess

Löpnr: SKVFS 2021:1

beslutade den 1 februari 2021.

___________

Dessa föreskrifter träder ikraft den 8 mars 2021. Dessa föreskrifter är ett omtryck. Länk till den ändrade föreskriften SKVFS 2011:6.

Obs! Detta rättelseblad utkom från trycket den 26 mars 2021 och ersätter sidorna 1–3 i tidigare utgivna SKVFS 2021:1. Rättelsen avser grundföreskriftens namn och numrering samt föreskriftens beslutsdatum.