Områden: Dataskydd & sekretess

Löpnr: SKVFS 2011:6

beslutade den 5 juli 2011

Dessa föreskrifter har ändrats av SKVFS 2012:6 och omtryckts genom SKVFS 2021:1.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 augusti 2011.