Områden: Skattebetalning & borgenärsarbete

Löpnr: SKVFS 2021:2

beslutade den 15 februari 2021.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 mars 2021 och tillämpas vid beräkning av sjöinkomstavdrag för beskattningsåret 2020 och av skattereduktion vid debitering av slutlig skatt för beskattningsåret 2020.

Länk till den ändrade föreskriften SKVFS 2020:2.