Områden: Skattebetalning & borgenärsarbete

Löpnr: SKVFS 2020:2

beslutade den 9 mars 2020.

Dessa föreskrifter har ändrats genom SKVFS 2021:2.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 april 2020 och tillämpas vid beräkning av sjöinkomstavdrag för beskattningsåret 2020 och av skattereduktion vid debitering av slutlig skatt för beskattningsåret 2020.