Områden: Inkomstskatt (Tjänst), Socialavgifter

Dnr: 8-821514

1 Sammanfattning

För miljöbilar, dvs. bilar som helt eller delvis kan drivas med el eller vissa miljöbränslen, finns särskilda regler om nedsättning av förmånsvärdet. För de miljöbilar som tillkommit under våren 2021 anges i detta ställningstagande hur nedsättningen ska göras, dvs. vilka bilmodeller som bör anses som närmast jämförbara bil vid beräkning av förmånsvärde.

Vidare görs rättelse av två bilmodeller av märket Audi med tillverkningsår 2021 (21AU0166 och 21AU0167).

2 Frågeställning

För miljöbilar görs förmånsberäkningen med utgångspunkt i motsvarande förmånsvärde alternativt nybilspris för närmast jämförbara konventionella bilmodell. I många fall finns inte någon given sådan ”jämförbar bil” och med syfte att få en enhetlig beskattning fastställer Skatteverket dessa i allmänna råd, för bilar med tillverkningsår 2021 se SKV A 2020:30 avsnitt 2.3. Det har nu uppkommit behov av ytterligare kompletteringar av de allmänna råden för nytillkomna miljöbilar på marknaden under början av 2021 samt att göra vissa rättelser.

3 Gällande rätt m.m.

Om en bil är utrustad med teknik för drift helt eller delvis med elektricitet eller med andra mer miljöanpassade drivmedel än bensin och dieselolja och bilens nybilspris därför är högre än nybilspriset för närmast jämförbara bil utan sådan teknik, ska förmånsvärdet sättas ned till en nivå som motsvarar förmånsvärdet för den jämförbara bilen, se 61 kap. 8 a § inkomstskattelagen (1999:1229).

4 Bedömning

Grunderna för hur jämförbar bil fastställs framgår av Skatteverkets Meddelande, SKV M 2017:16 avsnitt 3.3.3, samt av Skatteverkets ställningstagande Bilförmån – rättade förmånsvärden för miljöbilar med tillverkningsår 2016, avsnitt 3 (2016-04-05 dnr 131 104326-16/111).

Nedan anges nytillkomna miljöbilar med tillverkningsår 2021 och de bilmodeller som vid nedsättning bör anses som närmast jämförbara med dessa samt vissa rättelser av det allmänna rådet. Listan omfattar både personbilar och lätta lastbilar.

Rutinen för bilförmånsberäkning på skatteverket.se uppdateras med de nya uppgifterna. Där framgår även för respektive bilmodell vilken reducering som ska göras vid beräkning av förmånsvärdet.

Bilkod

Modell

Bilkod jämförbar modell

Jämförbar modell

Justering

Förmåns-grundande nybilspris

AUDI

21AU0196

A3 Sportback 40 TFSI e 204 hk S tronic Proline advanced

21AU0196

A3 Sportback 40 TFSI e 204 hk S tronic Proline advanced

-109 300

300 200

21AU0195

A3 Sportback 40 TFSI e 204 hk S tronic Proline

21AU0195

A3 Sportback 40 TFSI e 204 hk S tronic Proline

-109 300

291 700

21AU0227

A5 Sportback 45 TFSI 265 hk quattro S tronic Proline advanced (Proline Edition kod YEA)

21AU0227

A5 Sportback 45 TFSI 265 hk quattro S tronic Proline advanced (Proline Edition kod YEA)

-6 100

446 000

21AU0228

A5 Sportback 45 TFSI 265 hk quattro S tronic S line (Proline Edition kod YEA)

21AU0228

A5 Sportback 45 TFSI 265 hk quattro S tronic S line (Proline Edition kod YEA)

-6 100

475 900

21AU0197

A6 allroad 45 TDI 245 hk quattro S tronic Proline

21AU0197

A6 allroad 45 TDI 245 hk quattro S tronic Proline

-7 700

538 000

21AU0198

A6 allroad 55 TDI 344 hk quattro tiptronic Proline

21AU0198

A6 allroad 55 TDI 344 hk quattro tiptronic Proline

-7 700

681 800

21AU0199

A7 Sportback 45 TDI 245 hk quattro S tronic

21AU0199

A7 Sportback 45 TDI 245 hk quattro S tronic

-7 700

644 100

21AU0201

e-tron 50 quattro Proline

21AU0201

e-tron 50 quattro Proline

-381 300

471 700

21AU0202

e-tron 50 quattro S line

21AU0202

e-tron 50 quattro S line

-416 600

478 200

21AU0200

e-tron 50 quattro

21AU0200

e-tron 50 quattro

-356 200

442 800

21AU0203

e-tron GT quattro 350 kW

21AU0203

e-tron GT quattro 350 kW

-617 500

540 500

21AU0205

e-tron Sportback 50 quattro Proline

21AU0205

e-tron Sportback 50 quattro Proline

-381 300

499 700

21AU0206

e-tron Sportback 50 quattro S line

21AU0206

e-tron Sportback 50 quattro S line

-416 600

506 200

21AU0204

e-tron Sportback 50 quattro

21AU0204

e-tron Sportback 50 quattro

-356 200

470 800

21AU0209

Q3 45 TFSI e 245 hk S tronic Proline

21AU0209

Q3 45 TFSI e 245 hk S tronic Proline

-169 400

317 500

21AU0210

Q3 45 TFSI e 245 hk S tronic S line

21AU0210

Q3 45 TFSI e 245 hk S tronic S line

-170 700

357 900

21AU0211

Q3 Sportback 45 TFSI e 245 hk S tronic Proline

21AU0211

Q3 Sportback 45 TFSI e 245 hk S tronic Proline

-137 100

381 700

21AU0212

Q3 Sportback 45 TFSI e 245 hk S tronic S line

21AU0212

Q3 Sportback 45 TFSI e 245 hk S tronic S line

-143 200

419 900

21AU0213

Q4 35 e-tron 125 kW

21AU0213

Q4 35 e-tron 125 kW

-160 600

314 400

21AU0214

Q4 40 e-tron 150 kW Proline

21AU0214

Q4 40 e-tron 150 kW Proline

-228 400

336 300

21AU0215

Q4 45 e-tron quattro 195 kW Proline

21AU0116

Q3 40 TFSI 190 hk quattro S tronic Proline advanced

5 300

395 100

21AU0216

Q4 50 e-tron quattro 220 kW Proline advanced

21AU0116

Q3 40 TFSI 190 hk quattro S tronic Proline advanced

23 300

413 100

21AU0217

Q5 Sportback 40 TDI 204 hk quattro S tronic Edition one

21AU0217

Q5 Sportback 40 TDI 204 hk quattro S tronic Edition one

-6 100

523 500

21AU0218

Q5 Sportback 45 TFSI 265 hk quattro S tronic Edition one

21AU0218

Q5 Sportback 45 TFSI 265 hk quattro S tronic Edition one

-6 100

550 200

21AU0219

Q5 Sportback TFSI e 367 hk quattro S tronic S line

21AU0219

Q5 Sportback TFSI e 367 hk quattro S tronic S line

-125 900

531 300

21AU0220

Q5 TFSI e 367 hk quattro S tronic S line

21AU0220

Q5 TFSI e 367 hk quattro S tronic S line

-121 500

502 200

21AU0221

RS e-tron GT quattro 440 kW

21AU0152

RS 5 Sportback TFSI 450 hk quattro tiptronic

106 600

978 600

21AU0223

S6 Avant TDI 344 hk quattro tiptronic

21AU0223

S6 Avant TDI 344 hk quattro tiptronic

-7 700

719 600

21AU0224

S6 Sedan TDI 344 hk quattro tiptronic

21AU0224

S6 Sedan TDI 344 hk quattro tiptronic

-7 700

702 600

21AU0225

S7 Sportback TDI 344 hk quattro tiptronic

21AU0225

S7 Sportback TDI 344 hk quattro tiptronic

-7 700

817 100

21AU0226

SQ5 Sportback TDI 341 hk quattro tiptronic

21AU0226

SQ5 Sportback TDI 341 hk quattro tiptronic

-7 700

718 300

BMW

21BM0294

430d xDrive Coupé MHEV

21BM0294

430d xDrive Coupé MHEV

-11 000

558 200

21BM0295

iX xDrive40

21BM0295

iX xDrive40

-373 300

491 700

21BM0296

iX xDrive50

21BM0296

iX xDrive50

-464 400

600 600

21BM0001

iX3 Charged Plus

21BM0001

iX3 Charged Plus

-336 200

504 300

21BM0002

iX3 Charged

21BM0002

iX3 Charged

-314 700

454 300

21BM0300

M440d xDrive Coupé MHEV

21BM0300

M440d xDrive Coupé MHEV

-11 000

673 200

21BM0301

X5 xDrive30d MHEV Innovation Edition

21BM0301

X5 xDrive30d MHEV Innovation Edition

-11 000

853 100

21BM0302

X5 xDrive30d MHEV Ultimate Edition

21BM0302

X5 xDrive30d MHEV Ultimate Edition

-11 000

997 400

21BM0303

X5 xDrive40d MHEV Innovation Edition

21BM0303

X5 xDrive40d MHEV Innovation Edition

-11 000

902 500

21BM0304

X5 xDrive40d MHEV Ultimate Edition

21BM0304

X5 xDrive40d MHEV Ultimate Edition

-11 000

1 046 800

21BM0305

X5 xDrive40i MHEV Innovation Edition

21BM0305

X5 xDrive40i MHEV Innovation Edition

-11 000

866 100

21BM0306

X5 xDrive40i MHEV Ultimate Edition

21BM0306

X5 xDrive40i MHEV Ultimate Edition

-11 000

1 010 400

21BM0309

X6 xDrive30d MHEV Innovation Edition

21BM0309

X6 xDrive30d MHEV Innovation Edition

-11 000

885 800

21BM0310

X6 xDrive30d MHEV Ultimate Edition

21BM0310

X6 xDrive30d MHEV Ultimate Edition

-11 000

1 016 900

21BM0311

X6 xDrive40d MHEV Innovation Edition

21BM0311

X6 xDrive40d MHEV Innovation Edition

-11 000

936 600

21BM0312

X6 xDrive40d MHEV Ultimate Edition

21BM0312

X6 xDrive40d MHEV Ultimate Edition

-11 000

1 067 700

21BM0313

X6 xDrive40i MHEV Innovation Edition

21BM0313

X6 xDrive40i MHEV Innovation Edition

-11 000

897 800

21BM0314

X6 xDrive40i MHEV Ultimate Edition

21BM0314

X6 xDrive40i MHEV Ultimate Edition

-11 000

1 028 900

21BM0317

X7 xDrive40d MHEV Innovation Edition

21BM0317

X7 xDrive40d MHEV Innovation Edition

-11 000

1 030 400

21BM0318

X7 xDrive40d MHEV Ultimate Edition

21BM0318

X7 xDrive40d MHEV Ultimate Edition

-11 000

1 145 000

21BM0319

X7 xDrive40i MHEV Innovation Edition

21BM0319

X7 xDrive40i MHEV Innovation Edition

-11 000

1 000 200

21BM0320

X7 xDrive40i MHEV Ultimate Edition

21BM0320

X7 xDrive40i MHEV Ultimate Edition

-11 000

1 114 800

CITRÖEN

21CI0041

C5 AC FEEL HYBRID 225 AUT

21CI0042

C5 AC FEEL PureTech 130 AUT

289 900

21CI0046

C5 AC SHINE EXLUSIVE HYBRID 225 AUT

21CI0042

C5 AC FEEL PureTech 130 AUT

30 000

319 900

21CI0048

ë-C4 FEEL ELECTRIC 100kW

21CI0032

C4 FEEL PureTech 100

199 900

21CI0049

ë-C4 SHINE ELECTRIC 100kW

21CI0032

C4 FEEL PureTech 100

15 000

214 900

21CI0050

ë-C4 SHINE EXCLUSIVE ELECTRIC 100kW

21CI0032

C4 FEEL PureTech 100

20 000

219 900

21CI5097

e-JUMPY CC L2 Electric 136 50kWh (New Business)

21CI5024

JUMPY New Business L1 BlueHDi 100

43 700

306 000

21CI5090

e-JUMPY CC L2 Electric 136 50kWh (Business Premium)

21CI5024

JUMPY New Business L1 BlueHDi 100

67 600

329 900

21CI5091

e-JUMPY CC L2 Electric 136 75kWh (Business Premium)

21CI5024

JUMPY New Business L1 BlueHDi 100

67 600

329 900

21CI5092

e-JUMPY CC L3 Electric 136 75kWh (New Business)

21CI5024

JUMPY New Business L1 BlueHDi 100

43 700

306 000

21CI5093

e-JUMPY L1 Electric 136 50kWh (Business Premium)

21CI5024

JUMPY New Business L1 BlueHDi 100

23 800

286 100

21CI5094

e-JUMPY L1 Electric 136 50kWh (New Business)

21CI5024

JUMPY New Business L1 BlueHDi 100

262 300

21CI5095

e-JUMPY L2 Electric 136 75kWh (Business Premium)

21CI5024

JUMPY New Business L1 BlueHDi 100

23 800

286 100

21CI5096

e-JUMPY L2 Electric 136 75kWh (New Business)

21CI5024

JUMPY New Business L1 BlueHDi 100

262 300

DFSK

21DF0001

Fengon 5 Biogashybrid

21DF0001

Fengon 5 Biogashybrid

-62 500

307 400

21DF0002

Fengon 580 5-sits Biogashybrid

21DF0002

Fengon 580 5-sits Biogashybrid

-62 500

307 400

21DF0003

Fengon 580 7-sits Biogashybrid

21DF0003

Fengon 580 7-sits Biogashybrid

-62 500

307 400

21DF0004

Seres 3 Electric Premium

21DF0004

Seres 3 Electric Premium

-245 000

194 900

21DF0005

Seres 3 Electric Standard

21DF0005

Seres 3 Electric Standard

-200 900

179 000

DS

21DS0015

DS 3 Crossback E-Tense Exclusive

21DS0010

DS 3 Crossback Préstige PureTech 100

50 000

299 900

21DS0014

DS 3 Crossback E-Tense Performance Line

21DS0010

DS 3 Crossback Préstige PureTech 100

-10 100

239 800

21DS0016

DS 3 Crossback E-Tense Performance

21DS0010

DS 3 Crossback Préstige PureTech 100

10 000

259 900

21DS0021

DS 7 E-Tense Exclusive Hybrid 225 2X4

21DS0031

DS 7 Prestigé PT 180 AUT

90 000

460 000

21DS0022

DS 7 E-Tense Exclusive Hybrid 300 4X4

21DS0031

DS 7 Prestigé PT 180 AUT

90 000

460 000

21DS0023

DS 7 E-Tense Performance Business Hybrid 225 2X4

21DS0031

DS 7 Prestigé PT 180 AUT

90 000

460 000

21DS0024

DS 7 E-Tense Performance Business Hybrid 300 4X4

21DS0031

DS 7 Prestigé PT 180 AUT

90 000

460 000

21DS0025

DS 7 E-Tense Performance Hybrid 225 2X4

21DS0031

DS 7 Prestigé PT 180 AUT

40 000

410 000

21DS0026

DS 7 E-Tense Performance Hybrid 300 4X4

21DS0031

DS 7 Prestigé PT 180 AUT

40 000

410 000

21DS0027

DS 7 E-Tense Préstige Hybrid 225 2x4

21DS0031

DS 7 Prestigé PT 180 AUT

370 000

FIAT

21FI0056

500 Cab Connect 1,0 70HK Hybrid bensin FWD MT

21FI0056

500 Cab Connect 1,0 70HK Hybrid bensin FWD MT

-7 500

175 400

21FI0057

500 Cab Cult 1,0 70HK Hybrid bensin FWD MT

21FI0057

500 Cab Cult 1,0 70HK Hybrid bensin FWD MT

-7 500

165 400

21FI0058

500 Cab Dolcevita 1,0 70HK Hybrid bensin FWD MT

21FI0058

500 Cab Dolcevita 1,0 70HK Hybrid bensin FWD MT

-7 500

180 900

21FI0059

500 Cab Sport MY21 1,0 70HK Hybrid bensin FWD MT

21FI0059

500 Cab Sport MY21 1,0 70HK Hybrid bensin FWD MT

-7 500

190 900

21FI0060

500 Connect 1,0 70HK Hybrid bensin FWD MT

21FI0060

500 Connect 1,0 70HK Hybrid bensin FWD MT

-7 500

150 400

21FI0061

500 Cult 1,0 70HK Hybrid bensin FWD MT

21FI0061

500 Cult 1,0 70HK Hybrid bensin FWD MT

-7 500

140 400

21FI0062

500 Dolcevita 1,0 70HK Hybrid bensin FWD MT

21FI0062

500 Dolcevita 1,0 70HK Hybrid bensin FWD MT

-7 500

155 900

21FI0063

500 Elektrisk Action 3D 87kW(118HK) 185km AT, nya modellen

21FI0020

500 Lounge 1,2 69HK bensin FWD AT

-10 000

145 900

21FI0064

500 Elektrisk Icon 3+1 87kW(118HK) 320km AT, nya modellen

21FI0007

500 Cab Star 1,2 69HK bensin FWD AT

-5 000

192 900

21FI0065

500 Elektrisk Icon 3D 87kW(118HK) 320km AT, nya modellen

21FI0024

500 Star 1,2 69HK bensin FWD AT

172 900

21FI0066

500 Elektrisk Icon Cabrio 87kW(118HK) 320km AT, nya modellen

21FI0007

500 Cab Star 1,2 69HK bensin FWD AT

197 900

21FI0067

500 Elektrisk La Prima 3+1 87kW(118HK) 320km AT, nya modellen

21FI0007

500 Cab Star 1,2 69HK bensin FWD AT

35 000

232 900

21FI0068

500 Elektrisk La Prima 3D 87kW(118HK) 320km AT, nya modellen

21FI0024

500 Star 1,2 69HK bensin FWD AT

40 000

212 900

21FI0069

500 Elektrisk La Prima Cabrio 87kW(118HK) 320km AT, nya modellen

21FI0007

500 Cab Star 1,2 69HK bensin FWD AT

40 000

237 900

21FI0070

500 Elektrisk Passion 3+1 87kW(118HK) 320km AT, nya modellen

21FI0003

500 Cab Lounge 1,2 69HK bensin FWD AT

180 900

21FI0071

500 Elektrisk Passion 3D 87kW(118HK) 320km AT, nya modellen

21FI0020

500 Lounge 1,2 69HK bensin FWD AT

155 900

21FI0072

500 Elektrisk Passion Cabrio 87kW(118HK) 320km AT, nya modellen

21FI0003

500 Cab Lounge 1,2 69HK bensin FWD AT

180 900

21FI0073

500 Sport 1,0 70HK Hybrid bensin FWD MT

21FI0073

500 Sport 1,0 70HK Hybrid bensin FWD MT

-7 500

165 900

21FI0079

Panda City Cross 0.9 70HK CNG FWD MT

21FI0042

Panda 4x4 CROSS 0,9 85hk bensin AWD MT

-28 000

146 400

21FI0080

Panda Cross 0.9 70HK CNG FWD MT

21FI0042

Panda 4x4 CROSS 0,9 85hk bensin AWD MT

-15 000

159 400

21FI0081

Panda Sport 1.0 70hk Hybrid bensin FWD MT

21FI0042

Panda 4x4 CROSS 0,9 85hk bensin AWD MT

-33 000

141 400

21FI0082

Panda Street/City Life 0.9 70HK CNG FWD MT

21FI0042

Panda 4x4 CROSS 0,9 85hk bensin AWD MT

-43 000

131 400

FORD

21FO0053

Fiesta Titanium 1.0T 125hk mHEV DCT Special Edition

21FO0053

Fiesta Titanium 1.0T 125hk mHEV DCT Special Edition

-10 000

201 400

21FO0052

Fiesta Titanium 1.0T 125hk mHEV DCT

21FO0052

Fiesta Titanium 1.0T 125hk mHEV DCT

-10 000

198 400

21FO0047

Fiesta Titanium 1.0T 95hk E85 Special Edition

21FO0047

Fiesta Titanium 1.0T 95hk E85 Special Edition

-10 000

177 400

21FO0046

Fiesta Titanium 1.0T 95hk E85

21FO0046

Fiesta Titanium 1.0T 95hk E85

-10 000

174 400

21FO0058

Focus Active 1.0T 125hk mHEV Special Edition

21FO0058

Focus Active 1.0T 125hk mHEV Special Edition

-10 000

229 900

21FO0065

Focus Kombi Active 1.0T 125hk mHEV Special Edition

21FO0065

Focus Kombi Active 1.0T 125hk mHEV Special Edition

-10 000

236 900

21FO0072

Focus Kombi ST-Line 1.0T 125hk mHEV Special Edition

21FO0072

Focus Kombi ST-Line 1.0T 125hk mHEV Special Edition

-10 000

236 900

21FO0077

Focus ST-Line 1.0T 125hk mHEV Special Edition

21FO0077

Focus ST-Line 1.0T 125hk mHEV Special Edition

-10 000

229 900

21FO0081

Kuga ST-Line X Elhybrid AWD 190hk Business Edition

21FO0016

Kuga Titanium 1.5T 150hk

61 900

333 800

21FO0082

Kuga ST-Line X Plug-In Hybrid 225hk Business Edition

21FO0016

Kuga Titanium 1.5T 150hk

61 900

333 800

21FO0085

Mondeo kombi ST-Line 2.0 HEV AUT 187hk Business Edition

21FO0026

Mondeo kombi Titanium 2.0 EcoBlue AUT 190hk

73 400

395 300

21FO0088

Mondeo kombi Titanium 2.0 HEV AUT 187hk Business Edition

21FO0026

Mondeo kombi Titanium 2.0 EcoBlue AUT 190hk

49 400

371 300

21FO0092

Puma 1.0T 125hk E85 ST-Line Special Edition

21FO0092

Puma 1.0T 125hk E85 ST-Line Special Edition

-10 000

238 900

21FO0091

Puma 1.0T 125hk E85 ST-Line

21FO0091

Puma 1.0T 125hk E85 ST-Line

-10 000

222 400

21FO0094

Puma 1.0T 125hk E85 Titanium Special Edition

21FO0094

Puma 1.0T 125hk E85 Titanium Special Edition

-10 000

228 900

21FO0093

Puma 1.0T 125hk E85 Titanium

21FO0093

Puma 1.0T 125hk E85 Titanium

-10 000

212 400

21FO0096

Puma 1.0T 125hk mHEV DCT7 ST-Line Special Edition

21FO0096

Puma 1.0T 125hk mHEV DCT7 ST-Line Special Edition

-10 000

259 900

21FO0095

Puma 1.0T 125hk mHEV DCT7 ST-Line

21FO0095

Puma 1.0T 125hk mHEV DCT7 ST-Line

-10 000

243 400

21FO0098

Puma 1.0T 125hk mHEV DCT7 Titanium Special Edition

21FO0098

Puma 1.0T 125hk mHEV DCT7 Titanium Special Edition

-10 000

249 900

21FO0097

Puma 1.0T 125hk mHEV DCT7 Titanium

21FO0097

Puma 1.0T 125hk mHEV DCT7 Titanium

-10 000

233 400

21FO0099

Puma 1.0T 125hk mHEV ST-Line Special Edition

21FO0099

Puma 1.0T 125hk mHEV ST-Line Special Edition

-10 000

239 900

21FO0100

Puma 1.0T 125hk mHEV Titanium Special Edition

21FO0100

Puma 1.0T 125hk mHEV Titanium Special Edition

-10 000

229 900

21FO5102

Tourneo Custom 320 Titanium 1.0 EcoBoost 100hk FWD PHEV, nya modellen

21FO5013

Tourneo Connect Trend ECOBoost 1.0 T 100 hk FWD

192 000

449 300

21FO5130

Transit Custom Skåp 300 Trend 2.0 TDCi 130 hk FWD mHEVVV, nya modellen

21FO5064

Transit Custom Skåp 300 Trend 2.0 TDCi 130 hk FWD

347 300

21FO5135

Transit Custom Skåp 340 Trend 1.0 EcoBoost 100hk FWD PHEV, nya modellen

21FO5119

Transit Connect Skåp Trend 1.0 T 100 hk FWD E85

97 000

339 300

HONDA

21HO0027

Honda e (2021)

21HO0027

Honda e (2021)

-200 300

178 000

21HO0028

Honda e Advance (2021)

21HO0028

Honda e Advance (2021)

-206 500

202 100

HYUNDAI

21HY0096

BAYON 1.0 100hk Advanced

21HY0096

BAYON 1.0 100hk Advanced

-15 000

204 900

21HY0097

BAYON 1.0 100hk Essential

21HY0097

BAYON 1.0 100hk Essential

-15 000

189 900

21HY0098

BAYON 1.0 AUT 100hk Advanced

21HY0098

BAYON 1.0 AUT 100hk Advanced

-15 000

219 900

21HY0099

BAYON 1.0 AUT 100hk Essential

21HY0099

BAYON 1.0 AUT 100hk Essential

-15 000

204 900

21HY0102

i20 1.0 120hk AUT MHEV N Line

21HY0102

i20 1.0 120hk AUT MHEV N Line

-15 000

209 900

21HY0103

i20 1.0 120hk MHEV N Line

21HY0103

i20 1.0 120hk MHEV N Line

-15 000

194 900

21HY0135

IONIQ 5 58KWH Advanced

21HY0135

IONIQ 5 58KWH Advanced

-171 200

338 700

21HY0134

IONIQ 5 58KWH Essential

21HY0134

IONIQ 5 58KWH Essential

-162 100

307 800

21HY0137

IONIQ 5 73KWH Advanced

21HY0137

IONIQ 5 73KWH Advanced

-201 200

338 700

21HY0139

IONIQ 5 73KWH AWD Advanced

21HY0139

IONIQ 5 73KWH AWD Advanced

-211 200

363 700

21HY0138

IONIQ 5 73KWH AWD Essential

21HY0138

IONIQ 5 73KWH AWD Essential

-202 100

332 800

21HY0110

IONIQ 5 73KWH AWD First Edition

21HY0110

IONIQ 5 73KWH AWD First Edition

-206 300

373 600

21HY0136

IONIQ 5 73KWH Essential

21HY0136

IONIQ 5 73KWH Essential

-192 100

307 800

21HY0111

IONIQ 5 73KWH First Edition

21HY0111

IONIQ 5 73KWH First Edition

-186 300

358 600

21HY0121

KONA FL 1.6 CRDi 136hk AUT MHEV 2WD Advanced

21HY0114

KONA FL 1.0 120hk AUT 2WD Essential

20 000

244 900

21HY0122

KONA FL 1.6 CRDi 136hk AUT MHEV 2WD Essential

21HY0114

KONA FL 1.0 120hk AUT 2WD Essential

224 900

21HY0123

KONA FL 1.6 HEV AUT Advanced

21HY0114

KONA FL 1.0 120hk AUT 2WD Essential

20 000

244 900

21HY0124

KONA FL 1.6 HEV AUT Essential

21HY0114

KONA FL 1.0 120hk AUT 2WD Essential

224 900

21HY0125

KONA FL 1.6 HEV AUT Pure

21HY0114

KONA FL 1.0 120hk AUT 2WD Essential

-30 000

194 900

21HY0126

Santa Fe 1.6 PHEV AUT 4WD 7s Advanced

21HY0081

Santa Fe 2.2 AUT 4WD 7s Advanced

-70 000

429 900

21HY0127

Santa Fe 1.6 PHEV AUT 4WD 7s Essential

21HY0082

Santa Fe 2.2 AUT 4WD 7s Essential

-70 000

389 900

21HY0128

Tucson 1.6 180hk AUT 4WD MHEV N Line

21HY0128

Tucson 1.6 180hk AUT 4WD MHEV N Line

-25 000

339 900

21HY0129

Tucson 1.6 HEV AUT 4WD N Line

21HY0129

Tucson 1.6 HEV AUT 4WD N Line

-85 000

309 900

21HY0130

Tucson 1.6 HEV AUT N Line

21HY0130

Tucson 1.6 HEV AUT N Line

-85 000

294 900

21HY0131

Tucson 1.6 PHEV AUT Advanced

21HY0131

Tucson 1.6 PHEV AUT Advanced

-90 000

354 900

21HY0132

Tucson 1.6 PHEV AUT Essential

21HY0132

Tucson 1.6 PHEV AUT Essential

-88 000

326 900

21HY0133

Tucson 1.6 PHEV AUT N Line

21HY0133

Tucson 1.6 PHEV AUT N Line

-115 000

339 900

JAGUAR

21JA0176

F-PACE P400e PHEV AWD Auto Signature HSE

21JA0170

F-PACE P250 AWD Auto Signature HSE

669 900

21JA0177

F-PACE P400e PHEV AWD Auto Signature R-Dynamic HSE

21JA0171

F-PACE P250 AWD Auto Signature R-Dynamic HSE

704 900

21JA0178

F-PACE P400e PHEV AWD Auto Signature R-Dynamic SE

21JA0172

F-PACE P250 AWD Auto Signature R-Dynamic SE

644 900

21JA0179

F-PACE P400e PHEV AWD Auto Signature SE

21JA0173

F-PACE P250 AWD Auto Signature SE

609 900

21JA0180

I-PACE EV kWh 400 PS AWD Auto Signature HSE

21JA0153

E-PACE 2.0 Litre T/C Petrol AWD 5 Door Auto 200PS SE

75 000

554 900

21JA0181

I-PACE EV kWh 400 PS AWD Auto Signature SE

21JA0153

E-PACE 2.0 Litre T/C Petrol AWD 5 Door Auto 200PS SE

45 000

524 900

21JA0078

I-PACE Signature Advance EV320 Auto AWD

21JA0154

E-PACE 2.0 Litre T/C Petrol AWD 5 Door Auto 200PS S

45 000

504 900

21JA0077

I-PACE Signature EV320 Auto AWD

21JA0154

E-PACE 2.0 Litre T/C Petrol AWD 5 Door Auto 200PS S

459 900

KIA

21KI0045

EV6 AWD GT Line

21KI0042

Ceed 1.5 T-GDi DCT Advance Plus

91 900

337 300

21KI0044

EV6 AWD GT

21KI0042

Ceed 1.5 T-GDi DCT Advance Plus

154 200

399 600

21KI0048

EV6 PLUS AWD

21KI0042

Ceed 1.5 T-GDi DCT Advance Plus

72 000

317 400

21KI0046

EV6 PLUS RWD

21KI0042

Ceed 1.5 T-GDi DCT Advance Plus

54 500

299 900

21KI0047

EV6 RWD

21KI0042

Ceed 1.5 T-GDi DCT Advance Plus

39 500

284 900

LAND ROVER

21LR0318

Defender 5 dr SUV 110 2.0 Si4 PHEV 404 PS AWD Auto Signature SE

21LR0320

Defender 5 dr SUV 110 3.0D I6 200 PS AWD Auto Signature SE

689 900

21LR0319

Defender 5 dr SUV 110 2.0 Si4 PHEV 404 PS AWD Auto Signature X-Dynamic SE

21LR0321

Defender 5 dr SUV 110 3.0D I6 200 PS AWD Auto Signature X-Dynamic SE

711 900

21LR0336

Discovery Sport 1.5 I3 PHEV 300 PS AWD Auto Signature HSE

21LR0340

Discovery Sport 2.0D TD4 204 PS AWD Auto Signature HSE

559 900

21LR0337

Discovery Sport 1.5 I3 PHEV 300 PS AWD Auto Signature R-Dynamic HSE

21LR0341

Discovery Sport 2.0D TD4 204 PS AWD Auto Signature R-Dynamic HSE

584 900

21LR0338

Discovery Sport 1.5 I3 PHEV 300 PS AWD Auto Signature R-Dynamic SE

21LR0342

Discovery Sport 2.0D TD4 204 PS AWD Auto Signature R-Dynamic SE

534 900

21LR0339

Discovery Sport 1.5 I3 PHEV 300 PS AWD Auto Signature SE

21LR0343

Discovery Sport 2.0D TD4 204 PS AWD Auto Signature SE

509 900

21LR0344

Evoque 1.5 I3 PHEV 300 PS AWD Auto Signature HSE

21LR0348

Evoque 2.0 I4 200 PS AWD Auto Signature HSE

539 900

21LR0345

Evoque 1.5 I3 PHEV 300 PS AWD Auto Signature R-Dynamic HSE

21LR0349

Evoque 2.0 I4 200 PS AWD Auto Signature R-Dynamic HSE

564 900

21LR0346

Evoque 1.5 I3 PHEV 300 PS AWD Auto Signature R-Dynamic SE

21LR0350

Evoque 2.0 I4 200 PS AWD Auto Signature R-Dynamic SE

524 900

21LR0347

Evoque 1.5 I3 PHEV 300 PS AWD Auto Signature SE

21LR0351

Evoque 2.0 I4 200 PS AWD Auto Signature SE

499 900

21LR0353

Range Rover Sport 2.0L T/C Petrol PHEV AWD Auto 404PS Signature SE PHEV

21LR0355

Range Rover Sport 3.0L T/C 249PS Diesel AWD Auto Signature SE D250

859 900

21LR0352

Range Rover Sport 2.0L T/C Petrol PHEV AWD Auto 5 Door 404PS Signature HSE Dynamic

21LR0354

Range Rover Sport 3.0L T/C 249PS Diesel AWD Auto 5 Door Signature HSE Dynamic

959 900

21LR0361

Velar 2.0 I4 PHEV 404 PS 4WD Auto Signature HSE

21LR0365

Velar 2.0 Si4 250 PS 4WD Auto Signature HSE

759 900

21LR0362

Velar 2.0 I4 PHEV 404 PS 4WD Auto Signature R-Dynamic HSE

21LR0366

Velar 2.0 Si4 250 PS 4WD Auto Signature R-Dynamic HSE

794 900

21LR0363

Velar 2.0 I4 PHEV 404 PS 4WD Auto Signature R-Dynamic SE

21LR0367

Velar 2.0 Si4 250 PS 4WD Auto Signature R-Dynamic SE

704 900

21LR0364

Velar 2.0 I4 PHEV 404 PS 4WD Auto Signature SE

21LR0368

Velar 2.0 Si4 250 PS 4WD Auto Signature SE

669 900

MAXUS

21MX5006

e-Deliver 9 L2 9,7m3 51,5 kWh batteri

21MX5006

e-Deliver 9 L2 9,7m3 51,5 kWh batteri

-376 600

335 700

21MX5005

e-Deliver 9 L2 9,7m3 72 kWh batteri

21MX5005

e-Deliver 9 L2 9,7m3 72 kWh batteri

-464 000

335 800

21MX5008

e-Deliver 9 L3 11m3 51,5 kWh batteri

21MX5008

e-Deliver 9 L3 11m3 51,5 kWh batteri

-389 000

335 800

21MX5007

e-Deliver 9 L3 11m3 72 kWh batteri

21MX5007

e-Deliver 9 L3 11m3 72 kWh batteri

-476 500

335 800

21MX5009

e-Deliver 9 L3 11m3 88,55 kWh batteri

21MX5009

e-Deliver 9 L3 11m3 88,55 kWh batteri

-539 000

335 800

MAZDA

21MA0019

MX-30, e-Skyactiv 105 kW, 100th Anniversary Edition

21MA0001

CX-3 2.0 121 hk, Optimum

-2 100

244 800

21MA0020

MX-30, e-Skyactiv 105 kW, Cosmo

21MA0001

CX-3 2.0 121 hk, Optimum

-9 000

237 900

21MA0021

MX-30, e-Skyactiv 105 kW, First Edition

21MA0002

CX-3 2.0 121 hk, Vision

26 500

245 400

21MA0022

MX-30, e-Skyactiv 105 kW, Sky

21MA0002

CX-3 2.0 121 hk, Vision

13 700

232 600

MERCEDES-BENZ

21MB0268

A 250 e SE Edition 2022

21MB0264

A 200 SE Edition 2022

299 900

21MB0270

C 200 4MATIC Kombi SE Edition 2022

21MB0270

C 200 4MATIC Kombi SE Edition 2022

-30 000

399 900

21MB0271

C 200 4MATIC Sedan SE Edition 2022

21MB0271

C 200 4MATIC Sedan SE Edition 2022

-30 000

389 900

21MB0272

C 200 Kombi SE Edition 2022

21MB0272

C 200 Kombi SE Edition 2022

-30 000

379 900

21MB0273

C 200 Sedan SE Edition 2022

21MB0273

C 200 Sedan SE Edition 2022

-30 000

369 900

21MB0274

C 220 d 4MATIC Kombi SE Edition 2022

21MB0274

C 220 d 4MATIC Kombi SE Edition 2022

-30 000

414 900

21MB0275

C 220 d 4MATIC Sedan 2022

21MB0275

C 220 d 4MATIC Sedan 2022

-30 000

404 900

21MB0276

C 220 d Kombi SE Edition 2022

21MB0276

C 220 d Kombi SE Edition 2022

-30 000

394 900

21MB0277

C 220 d Sedan SE Edition 2022

21MB0277

C 220 d Sedan SE Edition 2022

-30 000

384 900

21MB0278

C 300 4MATIC Kombi AMG Line 2022

21MB0278

C 300 4MATIC Kombi AMG Line 2022

-30 000

449 900

21MB0279

C 300 4MATIC Sedan AMG Line 2022

21MB0279

C 300 4MATIC Sedan AMG Line 2022

-30 000

439 900

21MB0280

C 300 d 4MATIC Kombi AMG Line 2022

21MB0280

C 300 d 4MATIC Kombi AMG Line 2022

-30 000

509 900

21MB0281

C 300 d 4MATIC Sedan AMG Line 2022

21MB0281

C 300 d 4MATIC Sedan AMG Line 2022

-30 000

499 900

21MB0282

C 300 d Kombi AMG Line 2022

21MB0282

C 300 d Kombi AMG Line 2022

-30 000

489 900

21MB0283

C 300 d Sedan AMG Line 2022

21MB0283

C 300 d Sedan AMG Line 2022

-30 000

479 900

21MB0284

C 300 e 4MATIC Kombi SE Edition 2022

21MB0284

C 300 e 4MATIC Kombi SE Edition 2022

-130 000

399 900

21MB0285

C 300 e 4MATIC Sedan SE Edition 2022

21MB0285

C 300 e 4MATIC Sedan SE Edition 2022

-130 000

389 900

21MB0286

C 300 e Kombi SE Edition 2022

21MB0286

C 300 e Kombi SE Edition 2022

-130 000

379 900

21MB0287

C 300 e Sedan SE Edition 2022

21MB0287

C 300 e Sedan SE Edition 2022

-130 000

369 900

21MB0288

C 300 Kombi AMG Line 2022

21MB0288

C 300 Kombi AMG Line 2022

-30 000

429 900

21MB0289

C 300 Sedan AMG Line 2022

21MB0289

C 300 Sedan AMG Line 2022

-30 000

419 900

21MB0293

EQA 250 SUV SE Edition

21MB0147

GLA 180 SE Edition

12 000

326 900

21MB0294

EQC 400 4MATIC SUV AMG Line

21MB0172

GLC 220 d 4MATIC SUV SE Edition

27 000

486 900

MG

21MG0001

EHS Comfort

21MG0001

EHS Comfort

-153 000

219 500

21MG0002

EHS Luxury

21MG0002

EHS Luxury

-145 400

256 100

21MG0003

ZS EV Comfort

21MG0003

ZS EV Comfort

-182 700

157 200

21MG0004

ZS EV Luxury

21MG0004

ZS EV Luxury

-175 400

184 500

MINI

21MN0093

Cooper SE Essential Edition, Ny 03.2021

21MN0063

3 Dörr Hatch Cooper, LCI 03.2021

86 300

297 500

21MN0094

Cooper SE Experience Edition, LCI 03.2021

21MN0063

3 Dörr Hatch Cooper, LCI 03.2021

86 300

297 500

21MN0095

Cooper SE Maximise Edition, LCI 03.2021

21MN0063

3 Dörr Hatch Cooper, LCI 03.2021

86 300

297 500

21MN0105

Countryman Cooper S E ALL4, Ny 03.2021

21MN0096

Countryman Cooper , Ny 03.2021

8 500

275 500

21MN0103

Countryman Cooper SE ALL4 Experience Edition, Ny 03.2021

21MN0108

Countryman Cooper Experience Edition, Ny 03.2021

8 500

315 400

21MN0104

Countryman Cooper SE ALL4 Maximise Edition, Ny 03.2021

21MN0109

Countryman Cooper Maximise Edition, Ny 03.2021

8 500

345 400

OPEL

21OP5024

E-VIVARO BUSINESS L1 (100 kW) 50 kWh

21OP5034

VIVARO SOLID L1H1 2.0 BlueHDi 120 S/S MT6

249 800

21OP5018

E-VIVARO PREMIUM L1 (100 Kw) 50 kWh

21OP5013

VIVARO BUSINESS L2H1 2.0 BlueHDi 120 S/S MT6

274 800

PEUGEOT

21PE0097

3008 ALLURE PACK Hybrid 225

21PE0079

3008 ACTIVE PACK PureTech 130

25 000

294 900

21PE0099

3008 GT Hybrid 225 Ultimate Business

21PE0079

3008 ACTIVE PACK PureTech 130

70 000

339 900

21PE0098

3008 GT Hybrid 225

21PE0079

3008 ACTIVE PACK PureTech 130

50 000

319 900

21PE0101

e-2008 ACTIVE Electric

21PE0094

2008 ACTIVE PureTech 100

184 900

21PE0103

e-2008 ALLURE Electric

21PE0094

2008 ACTIVE PureTech 100

25 000

209 900

21PE0107

e-2008 GT Electric

21PE0094

2008 ACTIVE PureTech 100

40 000

224 900

21PE0105

e-2008 GT-Line Electric

21PE0094

2008 ACTIVE PureTech 100

30 000

214 900

21PE0100

e-208 ACTIVE Electric

21PE0083

208 ACTIVE PureTech 75

154 900

21PE0102

e-208 ALLURE Electric

21PE0083

208 ACTIVE PureTech 75

25 000

179 900

21PE0106

e-208 GT Electric

21PE0083

208 ACTIVE PureTech 75

40 000

194 900

21PE0104

e-208 GT-LINE Electric

21PE0083

208 ACTIVE PureTech 75

35 000

189 900

21PE5130

EXPERT PRO CREW CAB L3 4m3 Electric 136 50kWh

21PE5043

EXPERT PRO L1 4,6m3 BlueHDi 120 1.5L S&S

262 300

21PE5131

EXPERT PRO CREW CAB L3 4m3 Electric 136 75kWh

21PE5043

EXPERT PRO L1 4,6m3 BlueHDi 120 1.5L S&S

262 300

21PE5041

EXPERT PRO L1 4,6m3 Electric 136 50kWh

21PE5043

EXPERT PRO L1 4,6m3 BlueHDi 120 1.5L S&S

262 300

21PE5132

EXPERT PRO L2 5,3m3 Electric 136 50kWh

21PE5043

EXPERT PRO L1 4,6m3 BlueHDi 120 1.5L S&S

262 300

21PE5133

EXPERT PRO L3 6,1m3 Electric 136 50kWh

21PE5043

EXPERT PRO L1 4,6m3 BlueHDi 120 1.5L S&S

262 300

21PE5134

EXPERT PRO L3 6,1m3 Electric 136 75kWh

21PE5043

EXPERT PRO L1 4,6m3 BlueHDi 120 1.5L S&S

262 300

21PE5111

EXPERT PRO+ BOXLINE 5,2m3 Electric 136 50kWh

21PE5033

EXPERT PRO+ L1 4,6m3 BlueHDi 120 1.5L S&S

262 300

21PE5112

EXPERT PRO+ BOXLINE 5,2m3 Electric 136 75kWh

21PE5033

EXPERT PRO+ L1 4,6m3 BlueHDi 120 1.5L S&S

262 300

21PE5035

EXPERT PRO+ CREW CAB L2 3,2m3 Electric 136 50kWh

21PE5043

EXPERT PRO L1 4,6m3 BlueHDi 120 1.5L S&S

262 300

21PE5121

EXPERT PRO+ CREW CAB L3 4m3 Electric 136 50kWh

21PE5033

EXPERT PRO+ L1 4,6m3 BlueHDi 120 1.5L S&S

262 300

21PE5122

EXPERT PRO+ CREW CAB L3 4m3 Electric 136 75kWh

21PE5033

EXPERT PRO+ L1 4,6m3 BlueHDi 120 1.5L S&S

262 300

21PE5031

EXPERT PRO+ L1 4,6m3 Electric 136 50kWh

21PE5033

EXPERT PRO+ L1 4,6m3 BlueHDi 120 1.5L S&S

262 300

21PE5123

EXPERT PRO+ L2 5,3m3 Electric 136 50kWh

21PE5033

EXPERT PRO+ L1 4,6m3 BlueHDi 120 1.5L S&S

262 300

21PE5099

EXPERT PRO+ L2 5,3m3 Electric 136 75kWh

21PE5033

EXPERT PRO+ L1 4,6m3 BlueHDi 120 1.5L S&S

262 300

21PE5124

EXPERT PRO+ L3 6,1m3 Electric 136 50kWh

21PE5033

EXPERT PRO+ L1 4,6m3 BlueHDi 120 1.5L S&S

262 300

21PE5125

EXPERT PRO+ L3 6,1m3 Electric 136 75kWh

21PE5033

EXPERT PRO+ L1 4,6m3 BlueHDi 120 1.5L S&S

262 300

21PE5126

EXPERT PRO+ PICKUP L2420 Electric 136 50kWh

21PE5033

EXPERT PRO+ L1 4,6m3 BlueHDi 120 1.5L S&S

262 300

21PE5127

EXPERT PRO+ PICKUP L2420 Electric 136 75kWh

21PE5033

EXPERT PRO+ L1 4,6m3 BlueHDi 120 1.5L S&S

262 300

21PE5128

EXPERT PRO+ PLANCHER L2 Electric 136 50kWh

21PE5033

EXPERT PRO+ L1 4,6m3 BlueHDi 120 1.5L S&S

262 300

21PE5129

EXPERT PRO+ PLANCHER L2 Electric 136 75kWh

21PE5033

EXPERT PRO+ L1 4,6m3 BlueHDi 120 1.5L S&S

262 300

POLESTAR

21PS0003

Polestar 2 Long range Dual motor 78kWh

21PS0003

Polestar 2 Long range Dual motor 78kWh

-264 100

324 900

21PS0004

Polestar 2 Long range Single motor 78kWh

21PS0004

Polestar 2 Long range Single motor 78kWh

-271 100

267 900

21PS0005

Polestar 2 Standard range Single motor 64kWh

21PS0005

Polestar 2 Standard range Single motor 64kWh

-233 500

255 500

PORSCHE

21PR0062

Taycan 4 Cross Turismo

21PR0037

Macan

70 100

710 100

21PR0063

Taycan 4S Cross Turismo

21PR0039

Macan S

81 400

781 400

21PR0064

Taycan Turbo Cross Turismo

21PR0041

Panamera 4

148 800

1 078 800

21PR0065

Taycan Turbo S Cross Turismo

21PR0044

Panamera 4S

279 600

1 489 600

21PR0061

Taycan

21PR0037

Macan

5 100

645 100

RENAULT

21RE0062

Arkana Intens E-Tech

21RE0063

Arkana Intens TCe 140

271 900

21RE0064

Arkana R.S. Line E-Tech

21RE0063

Arkana Intens TCe 140

27 000

298 900

21RE0065

Arkana Zen E-Tech

21RE0066

Arkana Zen TCe 140

256 900

21RE0067

Captur Initial Paris E-Tech

21RE0003

Captur Intens TCe 100

23 000

249 900

21RE0068

Captur R.S. Line E-Tech

21RE0003

Captur Intens TCe 100

31 000

257 900

21RE0069

Clio Initiale Paris E-Tech

21RE0037

Megane Business Sport Tourer TCe 140 GPF

260 900

21RE0070

Megane Driver's Edition E-Tech

21RE0037

Megane Business Sport Tourer TCe 140 GPF

260 900

SEAT

21SE0059

Leon 1.5 eTSI 150 hk DSG7 FR Mild-Hybrid

21SE0019

Leon 1.5 TSI 130 hk FR

239 900

21SE0062

Leon Sportstourer 1.0 eTSI 110 DSG7 Style Mild-hybrid

21SE0063

Leon Sportstourer 1.0 TSI 110 hk Style

228 900

21SE0067

Tarraco 1.4 TSI eHybrid 245 hk DSG6 FR Swedish Edition Plug-in Hybrid

21SE0003

Tarraco 2.0 TSI 150 hk DSG7 FR

348 900

SKODA

21SK0140

Enyaq iV60 Sportline

21SK0082

KODIAQ Style 2.0 TSI 190 DSG 4X4

-32 400

325 800

21SK0138

ENYAQ iV60

21SK0082

KODIAQ Style 2.0 TSI 190 DSG 4X4

-64 900

293 300

21SK0141

Enyaq iV80 Sportline

21SK0082

KODIAQ Style 2.0 TSI 190 DSG 4X4

-19 200

339 000

21SK0137

ENYAQ iV80

21SK0082

KODIAQ Style 2.0 TSI 190 DSG 4X4

-42 300

315 900

SUBARU

21SB0018

Forester e-Boxer Active X-Fuel

21SB0003

Forester 2.0i XS

324 900

21SB0019

Forester e-Boxer Base X-Fuel

21SB0002

Forester 2.0i XL

309 900

21SB0020

Forester e-Boxer Ridge X-Fuel

21SB0001

Forester 2.0i XE

359 900

21SB0021

Forester e-Boxer Summit X-Fuel

21SB0001

Forester 2.0i XE

15 000

374 900

21SB0023

Outback 2,5Di Field X-Fuel

21SB0022

Outback 2,5Di Field

399 900

21SB0025

Outback 2.5Di Adventure X-Fuel

21SB0024

Outback 2.5Di Adventure

374 900

21SB0027

Outback 2.5Di Limited X-Fuel

21SB0026

Outback 2.5Di Limited

404 900

21SB0029

Outback 2.5Di Touring X-Fuel

21SB0028

Outback 2.5Di Touring

429 900

21SB0030

XV 2.0i e-Boxer Active X-Fuel

21SB0012

XV 2.0i Active

289 900

21SB0031

XV 2.0i e-Boxer Ridge X-Fuel

21SB0013

XV 2.0i Ridge

299 900

21SB0032

XV 2.0i e-Boxer Summit X-Fuel

21SB0014

XV 2.0i Summit

329 900

SUZUKI

21SZ0001

ACROSS 2.5 Plug-in Hybrid Inclusive 4x4 CVT

21SZ0001

ACROSS 2.5 Plug-in Hybrid Inclusive 4x4 CVT

-229 000

300 900

21SZ0010

S-Cross 1.4T Boosterjet Hybrid Inclusive AllGrip 4x4 Biogas

21SZ0010

S-Cross 1.4T Boosterjet Hybrid Inclusive AllGrip 4x4 Biogas

-84 000

257 400

21SZ0011

S-Cross 1.4T Boosterjet Hybrid Inclusive Aut AllGrip 4x4 Biogas

21SZ0011

S-Cross 1.4T Boosterjet Hybrid Inclusive Aut AllGrip 4x4 Biogas

-84 000

275 400

21SZ0014

Swace 1,8 Hybrid Inclusive CVT

21SZ0014

Swace 1,8 Hybrid Inclusive CVT

-40 000

259 900

21SZ0035

Swace 1,8 Hybrid Select CVT

21SZ0035

Swace 1,8 Hybrid Select CVT

-40 000

239 900

21SZ0031

Vitara 1.4T Boosterjet Hybrid Inclusivepaket AllGrip 4x4 Biogas

21SZ0031

Vitara 1.4T Boosterjet Hybrid Inclusivepaket AllGrip 4x4 Biogas

-84 000

255 400

TESLA

21TE0011

Model S Long Range AWD

21TE0011

Model S Long Range AWD

-524 000

450 900

21TE0012

Model S Plaid+ AWD

21TE0012

Model S Plaid+ AWD

-619 000

980 900

TOYOTA

21TO0060

C-HR 2,0 Hybrid Executive JBL*

21TO0060

C-HR 2,0 Hybrid Executive JBL*

-45 000

288 400

21TO0061

C-HR 2,0 Hybrid GR Sport (ej inkl metallic lack)

21TO0061

C-HR 2,0 Hybrid GR Sport (ej inkl metallic lack)

-45 000

315 900

21TO0062

C-HR 2,0 Hybrid X EDITION*

21TO0062

C-HR 2,0 Hybrid X EDITION*

-45 000

260 900

21TO0063

Mirai, nya modellen

21TO0063

Mirai, nya modellen

-446 000

299 900

21TO0064

Proace Verso Electric Executive Long 75 kwh, 2 dörrar, 6 platser

21TO0042

PROACE VERSO Shuttle Long 2,0 D AdBlue 180 hk S&S aut 8, 2 dörrar

112 500

514 800

21TO0065

Proace Verso Electric Premium Long 75 kwh, 2 dörrar, 8 platser

21TO0042

PROACE VERSO Shuttle Long 2,0 D AdBlue 180 hk S&S aut 8, 2 dörrar

50 000

452 300

21TO0066

Proace Verso Electric Shuttle Long 50 kwh, 2 dörrar, 9 platser

21TO0041

PROACE VERSO Shuttle Long 2,0 D AdBlue 140 hk S&S aut 8,

376 100

21TO0067

Proace Verso Electric Shuttle Long 75 kwh, 2 dörrar, 9 platser

21TO0042

PROACE VERSO Shuttle Long 2,0 D AdBlue 180 hk S&S aut 8, 2 dörrar

402 300

21TO0068

RAV4 PHEV AWD-i X-Edition

21TO0068

RAV4 PHEV AWD-i X-Edition

-229 000

285 900

21TO0069

Yaris 1.5 Hybrid 5D Style Edition

21TO0054

Yaris 1,5 5-D Active

39 000

216 900

21TO0070

Yaris 1.5 Hybrid 5D Style Pop-out

21TO0054

Yaris 1,5 5-D Active

54 000

231 900

21TO5055

Proace Electric 50 kWh Long ComfortPlus 2 dörrar

21TO5039

PROACE Long 2,0D AdBlue 120 hk S&S aut 8 Comfort

323 600

21TO5056

Proace Electric 50 kWh Medium ComfortPlus 2 dörrar

21TO5051

PROACE Medium 2,0D AdBlue 120 hk S&S aut 8 Comfort

311 100

21TO5057

Proace Electric 75 kWh Long ComfortPlus 2 dörrar

21TO5043

PROACE Long 2,0D AdBlue 180 hk S&S aut 8 Comfort

353 600

21TO5058

Proace Electric 75 kWh Long Professional 2 dörrar

21TO5043

PROACE Long 2,0D AdBlue 180 hk S&S aut 8 Comfort

17 500

371 100

21TO5059

Proace Electric 75 kWh Medium ComfortPlus 2 dörrar

21TO5053

PROACE Medium 2,0D AdBlue 180 hk S&S aut 8 Comfort

341 100

21TO5060

Proace Electric 75 kWh Medium Professional 2 dörrar

21TO5053

PROACE Medium 2,0D AdBlue 180 hk S&S aut 8 Comfort

17 500

358 600

21TO5061

Proace Electric Dubbelhytt 75 kWh Long Professional 2 dörrar

21TO5043

PROACE Long 2,0D AdBlue 180 hk S&S aut 8 Comfort

42 500

396 100

VOLKSWAGEN

21VW0118

Arteon R-Line eHybrid Edt

21VW0004

Arteon R-Line TSI 150 Edt

15 500

385 400

21VW0121

Arteon SB R-line eHybrid Edt

21VW0008

Arteon SB R-Line TSI 150 Edt

15 500

395 400

21VW0129

Golf eTSI 110 DSG edt

21VW0131

Golf TSI 110 Edt

8 500

243 400

21VW0130

Golf TGI 130 DSG edt

21VW0131

Golf TSI 110 Edt

15 500

250 400

21VW0132

ID.3 Pro

21VW0131

Golf TSI 110 Edt

234 900

21VW0134

ID.3 Pure inkl City

21VW0131

Golf TSI 110 Edt

234 900

21VW0133

ID.3 Pure

21VW0131

Golf TSI 110 Edt

234 900

21VW0135

ID.4 GTX

21VW0104

Tiguan TSI 150 DSG

24 000

313 900

21VW0136

ID.4 Pro inkl Business

21VW0104

Tiguan TSI 150 DSG

14 800

304 700

21VW0137

ID.4 Pro inkl Family

21VW0104

Tiguan TSI 150 DSG

16 200

306 100

21VW0138

ID.4 Pro inkl Life

21VW0104

Tiguan TSI 150 DSG

-12 500

277 400

21VW0139

ID.4 Pro inkl Max

21VW0104

Tiguan TSI 150 DSG

54 900

344 800

21VW0140

ID.4 Pro inkl Tech

21VW0104

Tiguan TSI 150 DSG

39 600

329 500

21VW0142

ID.4 Pure inkl City

21VW0104

Tiguan TSI 150 DSG

-12 500

277 400

21VW0141

ID.4 Pure

21VW0104

Tiguan TSI 150 DSG

-12 500

277 400

VOLVO

21VO0163

S90 B6 AWD Bensin R-Design Pro Edition

21VO0163

S90 B6 AWD Bensin R-Design Pro Edition

-22 000

677 900

21VO0164

S90 T8 Recharge R-Design Pro Edition

21VO0164

S90 T8 Recharge R-Design Pro Edition

-128 000

601 900

21VO0173

V60 B4 Bensin Momentum Advanced Navi Pro Edition

21VO0173

V60 B4 Bensin Momentum Advanced Navi Pro Edition

-22 000

352 900

21VO0172

V60 B4 Diesel Momentum Advanced Navi Pro Edition

21VO0172

V60 B4 Diesel Momentum Advanced Navi Pro Edition

-22 000

352 900

21VO0174

V60 Cross Country B4 AWD Diesel Advanced Navi Pro Edition

21VO0174

V60 Cross Country B4 AWD Diesel Advanced Navi Pro Edition

-22 000

381 900

21VO0165

V60 T8 Recharge R-Design Pro Edition

21VO0165

V60 T8 Recharge R-Design Pro Edition

-128 000

501 900

21VO0166

V90 T8 Recharge R-Design Pro Edition

21VO0166

V90 T8 Recharge R-Design Pro Edition

-128 000

601 900

21VO0170

XC40 B4 AWD Bensin Momentum Advanced Navi Pro Edition

21VO0170

XC40 B4 AWD Bensin Momentum Advanced Navi Pro Edition

-22 000

352 900

21VO0171

XC40 B4 FWD Bensin Momentum Advanced Navi Pro Edition

21VO0171

XC40 B4 FWD Bensin Momentum Advanced Navi Pro Edition

-22 000

332 900

21VO0167

XC40 Recharge Twin Plus

21VO0105

XC40 T2 FWD R-Design

30 300

376 300

21VO0168

XC40 Recharge Twin Pro

21VO0105

XC40 T2 FWD R-Design

55 700

401 700

21VO0176

XC60 B4 AWD Diesel Momentum Advanced Edition II

21VO0176

XC60 B4 AWD Diesel Momentum Advanced Edition II

-22 000

412 900

21VO0175

XC60 B4 Diesel Momentum Advanced Edition II

21VO0175

XC60 B4 Diesel Momentum Advanced Edition II

-22 000

392 900

21VO0178

XC60 B5 AWD Bensin Momentum Advanced Edition II

21VO0178

XC60 B5 AWD Bensin Momentum Advanced Edition II

-22 000

412 900

21VO0177

XC60 B5 Bensin Momentum Advanced Edition II

21VO0177

XC60 B5 Bensin Momentum Advanced Edition II

-22 000

392 900

21VO0169

XC60 T8 Recharge R-Design Pro Edition

21VO0169

XC60 T8 Recharge R-Design Pro Edition

-128 000

611 900

4.1 Rättelse för bilmodeller med tillverkningsår 2021

Rättelse av två modeller av märket Audi, SQ7 TFSI 507 hk quattro tiptronic (21AU0166) och SQ8 TFSI 507 hk quattro tiptronic (21AU0167), som felaktigt enligt bilaga 2 till SKV A 2020:30 angetts vara elhybrider då de rätteligen är modeller vars bränsletyp ska vara bensin. De två bilmodellerna är således inte miljöbilar. Motsvarande rättelse har gjorts i beräkningstjänsten för bilförmån på skatteverket.se.

Rättelsen innebär en höjning av förmånsvärdet med 130 kr per månad. Arbetsgivaren bör i förekommande fall lämna rättade individuppgifter för respektive månad för den anställde och begära motsvarande omprövning av arbetsgivaravgifterna.