Områden: Punktskatter och trafikskatter (Alkoholskatt, Energiskatt, koldioxidskatt, svavelskatt, Nikotinskatt, Tobaksskatt)

Löpnr: SKVFS 2021:8

beslutade den 14 juni 2021.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 augusti 2021.

Dessa föreskrifter har upphävts genom SKVFS 2022:12.

Länk till den ändrade föreskriften SKVFS 2014:7.