Områden: Punktskatter och trafikskatter

Löpnr: SKVFS 2022:12

beslutade den 5 december 2022.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 13 februari 2023.

Genom föreskrifterna upphävs Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2014:7) om säkerhet enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt och lagen (1994:1776) om skatt på energi.