Områden: Inkomstskatt (Tjänst), Socialavgifter

Datum: 2021-06-21

Dnr: 8-1052019

1 Sammanfattning

För miljöbilar, dvs. bilar som helt eller delvis kan drivas med el eller vissa miljöbränslen, fastställer Skatteverket i allmänna råd och ställningstaganden vilka bilmodeller och priser som bör anses som närmast jämförbara bil vid beräkning av förmånsvärde.

I detta ställningstagande redovisas rättelser som berör bilmärkena Hyundai och Mini för tillverkningsår 2021.

2 Frågeställning

Skatteverket fastställer årligen vissa underlag för beräkning av förmånsvärde för bilförmån, se bl.a. allmänna råden SKV A 2020:30. Med anledning av inkomna förtydliganden har behov av att rätta tidigare beslutade underlag för beräkning av förmånsvärde uppkommit för ett antal bilmodeller av olika märken.

3 Gällande rätt m.m.

Om en bil är utrustad med teknik för drift helt eller delvis med elektricitet eller med andra mer miljöanpassade drivmedel än bensin och diesel och bilens nybilspris därför är högre än nybilspriset för närmast jämförbara bil utan sådan teknik, ska förmånsvärdet sättas ned till en nivå som motsvarar förmånsvärdet för den jämförbara bilen, se 61 kap. 8 a § inkomst­skattelagen (1999:1229).

4 Bedömning

Nedan anges hur inkomna rättelser bör tillämpas.

4.1 Bilmärke Hyundai (tillverkningsår 2021)

För vissa modellvarianter av Hyundai ska justeringsbeloppet för tidigare angiven jämförbar bil reduceras med ytterligare 25 000 kr, jfr Skatteverkets ställningstagande Bilförmån – nya miljöbilar våren 2021, dnr 8-821514. Rättelserna innebär således sänkta förmånsvärden.

Bilkod

Jämförbar bil

Justering

Nytt förmånsgrundande pris

21HY0110

21HY0110

-231 300 kr

348 600 kr

21HY0111

21HY0111

-211 300 kr

333 600 kr

21HY0134

21HY0134

-187 100 kr

282 800 kr

21HY0135

21HY0135

-196 200 kr

313 700 kr

21HY0136

21HY0136

-217 100 kr

282 800 kr

21HY0137

21HY0137

-226 200 kr

313 700 kr

21HY0138

21HY0138

-227 100 kr

307 800 kr

21HY0139

21HY0139

-236 200 kr

338 700 kr

4.2 Bilmärke Mini

För vissa modellvarianter av Mini ska justeringsbeloppet för tidigare angiven jämförbar bil reduceras, jfr Skatteverkets ställningstagande Bilförmån – nya miljöbilar våren 2021, dnr 8-821514. Rättelserna innebär sänkta förmånsvärden.

Bilkod

Jämförbar bil

Justering

Nytt förmånsgrundande pris

21MN0093

21MN0063

0 kr

211 200 kr

21MN0094

21MN0063

20 400 kr

231 600 kr

21MN0095

21MN0063

28 200 kr

239 400 kr

4.3 Information om rättelsen

Rutinen för bilförmånsberäkningen på skatteverket.se är uppdaterad med de rättade uppgifterna så att korrekta förmånsvärden kan beräknas.

Rättelserna innebär sänkningar av förmånsvärdena. Arbetsgivaren bör i förekommande fall lämna rättade individuppgifter för respektive månad för den anställde och begära motsvarande omprövning av arbetsgivaravgifterna.