Områden: Andra ämnesområden (Identitetskort), Folkbokföring

Löpnr: SKVFS 2021:9

beslutade den 21 juni 2021.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 2 augusti 2021. Länk till den ändrade föreskriften SKVFS 2009:14.