Områden: Andra ämnesområden (Identitetskort), Dataskydd & sekretess, Folkbokföring

Löpnr: SKVFS 2009:14

beslutade den 11 maj 2009.

Dessa föreskrifter har ändrats genom SKVFS 2019:5 och SKVFS 2021:9.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juni 2009.