Förändringar

Andra ämnesområden

Nya sidor

 • Omställningsstöd för vissa särskilt drabbade företag - augusti 2020-april 2021

  Start / 2021 / Andra ämnesområden / Omställningsstöd med anledning av corona

 • Vilka företag får söka omställningsstöd?

  Start / 2021 / Andra ämnesområden / Omställningsstöd med anledning av corona / Omställningsstöd för vissa särskilt drabbade företag - augusti 2020-april 2021

 • Ansökan om omställningsstöd

  Start / 2021 / Andra ämnesområden / Omställningsstöd med anledning av corona / Omställningsstöd för vissa särskilt drabbade företag - augusti 2020-april 2021

 • Krav på revisorsintyg

  Start / 2021 / Andra ämnesområden / Omställningsstöd med anledning av corona / Omställningsstöd för vissa särskilt drabbade företag - augusti 2020-april 2021

 • Vad krävs för att stödet ska kunna lämnas?

  Start / 2021 / Andra ämnesområden / Omställningsstöd med anledning av corona / Omställningsstöd för vissa särskilt drabbade företag - augusti 2020-april 2021

 • Grundläggande förutsättningar för rätt till stöd

  Start / 2021 / Andra ämnesområden / Omställningsstöd med anledning av corona / Omställningsstöd för vissa särskilt drabbade företag - augusti 2020-april 2021 / Vad krävs för att stödet ska kunna lämnas?

 • Vad menas med nettoomsättning?

  Start / 2021 / Andra ämnesområden / Omställningsstöd med anledning av corona / Omställningsstöd för vissa särskilt drabbade företag - augusti 2020-april 2021 / Vad krävs för att stödet ska kunna lämnas?

 • Särskilt om vinstutdelning och andra värdeöverföringar

  Start / 2021 / Andra ämnesområden / Omställningsstöd med anledning av corona / Omställningsstöd för vissa särskilt drabbade företag - augusti 2020-april 2021 / Vad krävs för att stödet ska kunna lämnas?

 • Särskilt om ekonomiska svårigheter

  Start / 2021 / Andra ämnesområden / Omställningsstöd med anledning av corona / Omställningsstöd för vissa särskilt drabbade företag - augusti 2020-april 2021 / Vad krävs för att stödet ska kunna lämnas?

 • Särskilt om fusioner

  Start / 2021 / Andra ämnesområden / Omställningsstöd med anledning av corona / Omställningsstöd för vissa särskilt drabbade företag - augusti 2020-april 2021 / Vad krävs för att stödet ska kunna lämnas?

 • Särskilt om ombildning av enskild näringsverksamhet till AB

  Start / 2021 / Andra ämnesområden / Omställningsstöd med anledning av corona / Omställningsstöd för vissa särskilt drabbade företag - augusti 2020-april 2021 / Vad krävs för att stödet ska kunna lämnas?

 • Hur stort stöd kan man få?

  Start / 2021 / Andra ämnesområden / Omställningsstöd med anledning av corona / Omställningsstöd för vissa särskilt drabbade företag - augusti 2020-april 2021

 • Hur ska stödet beräknas?

  Start / 2021 / Andra ämnesområden / Omställningsstöd med anledning av corona / Omställningsstöd för vissa särskilt drabbade företag - augusti 2020-april 2021 / Hur stort stöd kan man få?

 • Fasta kostnader

  Start / 2021 / Andra ämnesområden / Omställningsstöd med anledning av corona / Omställningsstöd för vissa särskilt drabbade företag - augusti 2020-april 2021 / Hur stort stöd kan man få?

 • Vad räknas som fasta kostnader?

  Start / 2021 / Andra ämnesområden / Omställningsstöd med anledning av corona / Omställningsstöd för vissa särskilt drabbade företag - augusti 2020-april 2021 / Hur stort stöd kan man få? / Fasta kostnader

 • Vad räknas inte som fasta kostnader?

  Start / 2021 / Andra ämnesområden / Omställningsstöd med anledning av corona / Omställningsstöd för vissa särskilt drabbade företag - augusti 2020-april 2021 / Hur stort stöd kan man få? / Fasta kostnader

 • Fasta kostnader som belöper på perioden

  Start / 2021 / Andra ämnesområden / Omställningsstöd med anledning av corona / Omställningsstöd för vissa särskilt drabbade företag - augusti 2020-april 2021 / Hur stort stöd kan man få? / Fasta kostnader

 • Begränsning av stödet för förlustföretag

  Start / 2021 / Andra ämnesområden / Omställningsstöd med anledning av corona / Omställningsstöd för vissa särskilt drabbade företag - augusti 2020-april 2021 / Hur stort stöd kan man få?

 • Minskning av stödet

  Start / 2021 / Andra ämnesområden / Omställningsstöd med anledning av corona / Omställningsstöd för vissa särskilt drabbade företag - augusti 2020-april 2021 / Hur stort stöd kan man få?

 • Takbelopp för stöd

  Start / 2021 / Andra ämnesområden / Omställningsstöd med anledning av corona / Omställningsstöd för vissa särskilt drabbade företag - augusti 2020-april 2021 / Hur stort stöd kan man få?

 • Anmälningsskyldighet för felaktigheter och ändrade förhållanden

  Start / 2021 / Andra ämnesområden / Omställningsstöd med anledning av corona / Omställningsstöd för vissa särskilt drabbade företag - augusti 2020-april 2021

 • Utredning och kontroll

  Start / 2021 / Andra ämnesområden / Omställningsstöd med anledning av corona / Omställningsstöd för vissa särskilt drabbade företag - augusti 2020-april 2021

 • Beslut och kreditering via skattekontot

  Start / 2021 / Andra ämnesområden / Omställningsstöd med anledning av corona / Omställningsstöd för vissa särskilt drabbade företag - augusti 2020-april 2021

 • Beslut om omställningsstöd

  Start / 2021 / Andra ämnesområden / Omställningsstöd med anledning av corona / Omställningsstöd för vissa särskilt drabbade företag - augusti 2020-april 2021 / Beslut och kreditering via skattekontot

 • Kreditering på skattekontot

  Start / 2021 / Andra ämnesområden / Omställningsstöd med anledning av corona / Omställningsstöd för vissa särskilt drabbade företag - augusti 2020-april 2021 / Beslut och kreditering via skattekontot

 • Återbetalningsskyldighet och återkrav

  Start / 2021 / Andra ämnesområden / Omställningsstöd med anledning av corona / Omställningsstöd för vissa särskilt drabbade företag - augusti 2020-april 2021

 • När kan företag bli återbetalningsskyldiga?

  Start / 2021 / Andra ämnesområden / Omställningsstöd med anledning av corona / Omställningsstöd för vissa särskilt drabbade företag - augusti 2020-april 2021 / Återbetalningsskyldighet och återkrav

 • Beslut om återkrav

  Start / 2021 / Andra ämnesområden / Omställningsstöd med anledning av corona / Omställningsstöd för vissa särskilt drabbade företag - augusti 2020-april 2021 / Återbetalningsskyldighet och återkrav

 • Betalning av återkrav

  Start / 2021 / Andra ämnesområden / Omställningsstöd med anledning av corona / Omställningsstöd för vissa särskilt drabbade företag - augusti 2020-april 2021 / Återbetalningsskyldighet och återkrav

 • Betalningssäkring

  Start / 2021 / Andra ämnesområden / Omställningsstöd med anledning av corona / Omställningsstöd för vissa särskilt drabbade företag - augusti 2020-april 2021 / Återbetalningsskyldighet och återkrav

 • Företrädaransvar

  Start / 2021 / Andra ämnesområden / Omställningsstöd med anledning av corona / Omställningsstöd för vissa särskilt drabbade företag - augusti 2020-april 2021 / Återbetalningsskyldighet och återkrav

 • Avtal om avbetalning

  Start / 2021 / Andra ämnesområden / Omställningsstöd med anledning av corona / Omställningsstöd för vissa särskilt drabbade företag - augusti 2020-april 2021 / Återbetalningsskyldighet och återkrav

 • Anstånd med betalning

  Start / 2021 / Andra ämnesområden / Omställningsstöd med anledning av corona / Omställningsstöd för vissa särskilt drabbade företag - augusti 2020-april 2021 / Återbetalningsskyldighet och återkrav

 • Indrivning av obetalda återkrav

  Start / 2021 / Andra ämnesområden / Omställningsstöd med anledning av corona / Omställningsstöd för vissa särskilt drabbade företag - augusti 2020-april 2021 / Återbetalningsskyldighet och återkrav

 • Ändring och överklagande

  Start / 2021 / Andra ämnesområden / Omställningsstöd med anledning av corona / Omställningsstöd för vissa särskilt drabbade företag - augusti 2020-april 2021

 • Omställningsstödsbrott och Skatteverkets skyldighet att brottsanmäla

  Start / 2021 / Andra ämnesområden / Omställningsstöd med anledning av corona / Omställningsstöd för vissa särskilt drabbade företag - augusti 2020-april 2021

 • Dataskyddsregler

  Start / 2021 / Andra ämnesområden / Omställningsstöd med anledning av corona / Omställningsstöd för vissa särskilt drabbade företag - augusti 2020-april 2021

 • Sekretessregler

  Start / 2021 / Andra ämnesområden / Omställningsstöd med anledning av corona / Omställningsstöd för vissa särskilt drabbade företag - augusti 2020-april 2021

 • Skatteplikt för omställningsstöd

  Start / 2021 / Andra ämnesområden / Omställningsstöd med anledning av corona / Omställningsstöd för vissa särskilt drabbade företag - augusti 2020-april 2021