Förändringar

Förvaltningsrätt & förfarande

Nya sidor

  • När ska uppgifter lämnas?

    Start / 2021 / Förvaltningsrätt & förfarande / Informationsutbyte med andra länder / Uppgiftsskyldighet / Rapporteringspliktiga arrangemang (DAC 6)

  • Vid vilken tidpunkt ska en användare lämna uppgifter?

    Start / 2021 / Förvaltningsrätt & förfarande / Informationsutbyte med andra länder / Uppgiftsskyldighet / Rapporteringspliktiga arrangemang (DAC 6) / När ska uppgifter lämnas?

Uppdaterade sidor

Inkomstskatt

Nya sidor

Uppdaterade sidor

  • Koncernbidragsspärren

    Start / 2021 / Inkomstskatt / Näringsverksamhet / Underskott / Avdrag för tidigare års underskott / Begränsad avdragsrätt vid ägarförändringar