Områden: Inkomstskatt (Kapital)

Löpnr: SKV A 2021:27

___________

Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2021. För ytterligare information, se Skatteverkets meddelande, SKV M 2021:23.