Områden: Dataskydd & sekretess

Datum: 2021-10-06

Dnr: 8-1254046

Skatteverkets ställningstagande EG-förordningarnas förhållande till 10 kap. 28 § första stycket offentlighets- och sekretesslagen, dnr 131 836430-09/111, ska inte längre tillämpas.

Med hänsyn till att motsvarande information lämnas i rättslig vägledning är ställningstagandet inte längre aktuellt.