Områden: Inkomstskatt, Skattebetalning & borgenärsarbete

Löpnr: SKVFS 2021:14

beslutade den 1 november 2021.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 8 november 2021 och tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2021. Länk till den ändrade föreskriften (SKVFS 2020:23).

Beträffande bilar med tillverkningsår 2020, se SKVFS 2020:7.