Områden: Folkbokföring

Datum: 2021-11-01

Dnr: 8-1291488

Skatteverket upphäver ovan nämnda ställningstaganden, som publicerades den 14 maj 2019, den 17 juni 2019, den 17 juni 2019, den 13 januari 2017, den 30 mars 2020 och den 31 oktober 2019 med anledning av att informationen är inaktuell.