Områden: Inkomstskatt (Tjänst), Skattebetalning & borgenärsarbete

Löpnr: SKV A 2021:31

___________

Dessa allmänna råd tillämpas för beskattningsåret 2022. Beträffande föregående år, se SKV A 2020:21.