OBS! Det finns en senare version.

Områden: Punktskatter och trafikskatter (Tobaksskatt)

/Träder i kraft I:2022-01-01/

1 § Regeringen fastställer enligt 42 § lagen (1994:1563) om tobaksskatt att skatt på tobak ska tas ut med följande belopp för kalenderåret 2022:

1. Skatt på cigaretter tas ut med 1 krona och 64 öre per styck.

2. Skatt på cigarrer och cigariller tas ut med 1 krona och 44 öre per styck.

3. Skatt på röktobak tas ut med 1 997 kronor per kilogram.

4. Skatt på snus tas ut med 468 kronor per kilogram.

5. Skatt på tuggtobak tas ut med 517 kronor per kilogram.

6. Skatt på övrig tobak tas ut med 1 997 kronor per kilogram.