OBS! Det finns en senare version.

Områden: Punktskatter och trafikskatter (Energiskatt, koldioxidskatt, svavelskatt)

/Träder i kraft I:2022-01-01/

1 § Regeringen fastställer enligt 11 kap. 3 § lagen (1994:1776) om skatt på energi att energiskatten på elektrisk kraft ska betalas med 36,0 öre per förbrukad kilowattimme elektrisk kraft för kalenderåret 2022.