Områden: Skattebetalning & borgenärsarbete

Löpnr: SKVFS 2021:22

beslutade den 6 december 2021.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2022. För kalenderår 2019, se SKVFS 2020:17.