OBS! Det finns en senare version.

Områden: Inkomstskatt (Beräkna skatten)

/Träder i kraft I:2022-01-01/

1 § Regeringen fastställer enligt 65 kap. 5 § inkomstskattelagen (1999:1229) skiktgränsen till 540 700 kronor för beskattningsåret 2022.