Områden: Mervärdesskatt

Datum: 2022-05-30

Dnr: 8-1730471

Ställningstagandet om restaurangtjänster, mervärdesskatt, daterat den 24 november 2011, dnr 131 736849-11/111, ska inte längre tillämpas.

Ställningstagandet behandlar gränsdragningen mellan livsmedel och restaurangtjänst samt till viss del bedömningen av om det är ett eller flera tillhandahållanden. Med hänsyn till rättsutvecklingen vad gäller bedömningen av ett eller flera tillhandahållanden och att det numera är samma skattesats för livsmedel och restaurangtjänster finns det inte längre någon anledning till att tillämpa ställningstagandet.