Områden: Punktskatter och trafikskatter (Energiskatt, koldioxidskatt, svavelskatt)

Datum: 2022-05-27

Dnr: 8-1730152

1 Sammanfattning

Skatteverket anser att skattebefrielsen enligt 6 a kap. 1 § 1 b lagen (1994:1776) om skatt på energi, LSE respektive 11 kap. 9 § första stycket 5 och 13 a § första stycket 4 LSE även omfattar det bränsle respektive den el som förbrukas i ugnen under den tid som ugnen av någon av följande anledningar inte innehåller något material:

  • ugnen värms upp inför att material ska placeras i ugnen
  • materialet har tagits ut ur ugnen efter genomgången process och nytt material har ännu inte placerats i ugnen.

2 Frågeställning

Fråga har uppkommit om skattebefrielsen enligt 6 a kap. 1 § 1 b LSE (bränsle) respektive 11 kap. 9 § första stycket 5 eller 13 a § första stycket 4 LSE (el) även omfattar det bränsle respektive den el som förbrukas i den aktuella ugnen under den tid som ugnen av någon av följande anledningar inte innehåller något material:

  • ugnen värms upp inför att material ska placeras i ugnen
  • materialet har tagits ut ur ugnen efter genomgången process och nytt material har ännu inte placerats i ugnen.

3 Gällande rätt m.m.

Skattebefrielse medges för bränsle som förbrukas i metallurgiska processer under förutsättning att det ingående materialet genom uppvärmning i ugnar förändras kemiskt eller dess inre fysikaliska struktur förändras eller bibehålls i skänkar eller liknande kärl. Skattebefrielsen omfattar alla skattepliktiga bränslen (6 a kap. 1 § 1 b lagen (1994:1776) om skatt på energi, LSE).

Skattebefrielse medges för el som förbrukas i metallurgiska processer under förutsättning att det ingående materialet genom uppvärmning i ugnar har förändrats kemiskt eller dess inre fysikaliska struktur har förändrats. Skattebefrielsen gäller endast i den utsträckning rätt till avdrag eller återbetalning inte följer av 11 kap. 9 § första stycket 2, 13 a § första stycket 2 LSE (11 kap. 9 § första stycket 5 eller 13 a § första stycket 4 LSE).

4 Bedömning

Ugnarna i de ugnsprocesser som avses i 6 a kap. 1 § 1 b LSE respektive 11 kap. 9 § första stycket 5 och 13 a § första stycket 4 LSE innehåller inte material vid alla tidpunkter. Av naturliga skäl är ugnen tom när den värms upp inför att material ska placeras i ugnen, likaså när materialet tagits ut ur ugnen efter genomgången process och nytt material ännu inte placerats i ugnen. Det finns inga förarbetsuttalanden som tyder på att lagstiftaren avsett att skattebefrielsen enligt de nämnda bestämmelserna inte ska omfatta det bränsle respektive den el som då förbrukas i ugnen.

Skatteverket anser att skattebefrielsen enligt 6 a kap. 1 § 1 b LSE respektive 11 kap. 9 § första stycket 5 och 13 a § första stycket 4 LSE även omfattar det bränsle respektive den el som förbrukas i ugnen under den tid som ugnen av någon av följande anledningar inte innehåller något material:

  • ugnen värms upp inför att material ska placeras i ugnen
  • materialet har tagits ut ur ugnen efter genomgången process och nytt material har ännu inte placerats i ugnen.