Områden: Inkomstskatt

Löpnr: SKV A 2022:11

___________

Dessa allmänna råd tillämpas för beskattningsåret 2022 på merkostnadstillägg som betalas ut efter den 30 juni 2022. För beskattningsår 2021 se SKV A 2020:28 och SKV A 2021:18.