Områden: Fastighetstaxering

Löpnr: SKVFS 2022:4

beslutade den 22 augusti 2022.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 september 2022 och tillämpas vid allmän och särskild fastighetstaxering 2023.