Skatteverket får besluta om föreskrifter enligt särskilda bemyndiganden. Föreskrifterna är liksom lagar och förordningar bindande. De kungörs i Skatteverkets författningssamling (SKVFS). De publiceras här när de har beslutats men är inte gällande förrän de har kommit ut från trycket. Det kan förekomma fel i författningstexterna, kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. Här finns alla föreskrifter som har gällt 2012 eller senare.

Register över Skatteverkets gällande föreskrifter

SKVFS 2022:31 Skatteverkets föreskrifter om upplagshavares lagerbokföring och lagerinventering enligt lagen om alkoholskatt;
SKVFS 2022:30 Skatteverkets föreskrifter om upplagshavares lagerbokföring och lagerinventering enligt lagen om tobaksskatt;
SKVFS 2022:11 Skatteverkets föreskrifter om preliminär public service-avgift för kalenderåret 2023;
SKVFS 2022:33 Skatteverkets föreskrifter om upphävande av Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 2003:45) om upplagshavares lagerbokföring och lagerinventering enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt och lagen (1994:1776) om skatt på energi;
SKVFS 2022:10 Skatteverkets föreskrifter om slutlig public service-avgift för kalenderåret 2021;
SKVFS 2022:32 Skatteverkets föreskrifter om upplagshavares lagerbokföring och lagerinventering enligt lagen om skatt på energi;
SKVFS 2022:17 Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2013:12) om godkännande av skatteupplag enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt och lagen (1994:1776) om skatt på energi;
SKVFS 2022:16 Skatteverkets föreskrifter om uppgiftslämnande avseende försäljning av cigaretter;
SKVFS 2022:19 Skatteverkets föreskrifter om upphävande av Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2012:13) om hantering av förenklade ledsagardokument enligt lagen om tobaksskatt, lagen om alkoholskatt och lagen om skatt på energi;
SKVFS 2022:18 Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2019:8) om förfarandet vid märkning och färgning av oljeprodukter;
SKVFS 2022:13 Skatteverkets föreskrifter om tillsynen över att skattepliktiga alkoholvaror, tobaksvaror och nikotinhaltiga produkter förstörs;
SKVFS 2022:12 Skatteverkets föreskrifter om säkerhet enligt lagen om tobaksskatt, lagen om alkoholskatt och lagen om skatt på energi;
SKVFS 2022:34 Skatteverkets föreskrifter om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2023 vid värdering av bilförmån;
SKVFS 2022:15 Skatteverkets föreskrifter om märkning av cigarettförpackningar;
SKVFS 2022:14 Skatteverkets föreskrifter om den som bedriver verksamhet i exportbutik;
SKVFS 2022:20 Skatteverkets föreskrifter om allmänna skattetabeller för beskattningsåret 2023;
SKVFS 2022:22 Skatteverkets föreskrifter om särskilda skattetabeller för sjukpenning m.m. för beskattningsåret 2023;
SKVFS 2022:21 Skatteverkets föreskrifter om särskilda skattetabeller för engångsbelopp för beskattningsåret 2023;
SKVFS 2022:28 Skatteverkets föreskrifter om skattebefriade förbrukares lagerbokföring enligt lagen om skatt på energi;
SKVFS 2022:27 Skatteverkets föreskrifter om skattebefriade förbrukares lagerbokföring enligt lagen om alkoholskatt;
SKVFS 2022:29 Skatteverkets föreskrifter om upphävande av Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2005:15) om skattebefriade förbrukares lagerbokföring och lagerinventering enligt lagen (1994:1564) om alkoholskatt och lagen (1994:1776) om skatt på energi;
SKVFS 2022:24 Skatteverkets föreskrifter om särskilda skattetabeller för engångsbelopp för sjömän för beskattningsåret 2023;
SKVFS 2022:23 Skatteverkets föreskrifter om särskilda skattetabeller för sjömän för beskattningsåret 2023;
SKVFS 2022:9 Skatteverkets föreskrifter om basränta enligt skatteförfarandelagen;
SKVFS 2022:26 Skatteverkets föreskrifter om den genomsnittliga produktionsutgiften för djur i renskötsel;
SKVFS 2022:8 Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter(SKVFS 2021:29) om nybilspriser för bilar medtillverkningsår 2022 vid värdering av bilförmån;
SKVFS 2022:25 Skatteverkets föreskrifter om den genomsnittliga produktionsutgiften för djur i jordbruk;
SKVFS 2022:7 Skatteverkets föreskrifter om värdet av förmån av annan bostad här i landet än semesterbostad att tillämpa vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2023;
SKVFS 2022:6 Skatteverkets föreskrifter om förberedelsearbetet inför 2024 års förenklade fastighetstaxering av småhusenheter;
SKVFS 2022:5 Skatteverkets föreskrifter om värderingen av lantbruksenheter vid 2023 års allmänna fastighetstaxering;
SKVFS 2022:4 Skatteverkets föreskrifter om allmänna taxeringsregler vid allmän och särskild fastighetstaxering 2023;
SKVFS 2022:3 Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2021:29) om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2022 vid värdering av bilförmån;
SKVFS 2022:2 Skatteverkets föreskrifter om fartyg på vilka de anställda ska få sjöinkomstavdrag och skattereduktion samt om vilket fartområde fartyget går i (klassificering) att tillämpas vid beskattningsåret 2022;
SKVFS 2022:1 Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2021:3) om fartyg på vilka de anställda ska få sjöinkomstavdrag och skattereduktion samt om vilket fartområde fartyget går i (klassificering) att tillämpas vid beskattningsåret 2021;