Områden: Fastighetstaxering

Löpnr: SKVFS 2022:5

beslutade den 22 augusti 2022.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 september 2022 och tillämpas första gången vid allmän fastighetstaxering 2023 och därefter vid särskild fastighetstaxering till och med 2025. Bilagan är utesluten här. Den finns tillgänglig hos Skatteverket och på www.skatteverket.se.