Områden: Fastighetstaxering

Löpnr: SKV A 2022:18

___________

Dessa allmänna råd tillämpas första gången vid allmän fastighetstaxering år 2023 och därefter vid särskilda fastighetstaxeringar till och med 2025.