Områden: Fastighetstaxering

Löpnr: SKV A 2022:19

___________

Dessa allmänna råd tillämpas vid 2023 års fastighetstaxering och ersätter Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2021:24) om de allmänna grunderna och värdesättningen fr.o.m. 2022 års fastighetstaxering.